Stroji, namenjeni za
pripravo lesnih
sekancev za
avtomatsko kurjenje
z lesno biomaso.

     
  Gorilniki, namenjeni
avtomatskemu kurjenju
lesnih sekancev.

 
     
     
 
- Trosilnik sena
- Puhalnik
- Trosilnik silaže
- Prečni transporter

 
     

Imate morebitna vprašanja ali predloge? Lahko nas kontaktirate kar preko online obrazca!
     
Začetki segajo v leto 1970 ko je Jože Bider izdelal prvi Mešalnik gnojevke na traktorski pogon. Ob kmetovanju so se pojavljali problemi in rojevale nove ideje. Tako je nastalo preko 52 inovacij od katerih so bile štiri patentno nekaj pa modelno zaščitenih. Nekatere stroje so po licenci izdelovali tudi drugi obrtniki. Jože Bider je bil vseskozi član zveze inovatorjev in pod tem okriljem tudi vodil svojo dejavnost. Ko je potreba po proizvodih naraščala smo povečali poslovne prostore. Leta 2002 je dejavnost prevzel sedanji nosilec s.p.-ja Bojan Bider.

Jože Bider je na področju inovacij še vedno zelo aktiven saj vsako leto izdela kak nov prototip. Zadnji med njimi je GLODALKA – rezalnik okroglih bal.

Podjetje se vse bolj nagiba k razvoju in proizvodnji strojev za pridobivanje biomase prav tako pa tudi naprav za uporabo le te.